Win-Win

Vi bryr oss! Därför har vi valt att stödja de organisationer som står oss varmt om hjärtat. Vi tror på att man ska dela med sig när man kan. Det är viktigt för oss att hjälpa till, och visa att vi bryr oss.

Organisationer som Mötesplats CRC stödjer

  • Barncancerfonden
  • Actionaid
  • Världsföräldrar UNICEF
  • Stiftelsen Min stora dag
  • Våga börja prata
  • Nolltolerans mot mobbing
  • Solvatten